Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 211 2011 000

Start a team - Έλα μαζί μας!

 

                             

Τα Special Olympics Hellas αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της Περιφέρειας για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων, έχουν ξεκινήσει με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, την ανάπτυξη Περιφερειακών Τοπικών Προγραμμάτων σε 21 πόλεις - στόχους, με σκοπό να προσφέρουν, σε ετήσια βάση, οργανωμένες προπονήσεις και αγωνιστικές ευκαιρίες σε άτομα με νοητική αναπηρία. Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ενημέρωσης και υποστήριξης των ατόμων με νοητική αναπηρία, που στόχο θα έχει τη συμμετοχή και την ένταξή τους στη κοινωνία, καθώς και τη στήριξη των οικογενειών τους, μέσω των προγραμμάτων των Special Olympics.

 

                                                     

 

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει 21 πόλεις στις 12 Περιφέρειες της χώρας μας και αποβλέπει στην δημιουργία προπονητικών προγραμμάτων που θα αναπτύξουν 12 διαφορετικά αθλήματα ολυμπιακού τύπου. Παράλληλα με τις αμιγώς αθλητικές δραστηριότητες, ενισχύεται και η, κατά συστηματικό πλέον τρόπο, ανάπτυξη των 4 επιπλέον προγραμμάτων μας που εκφράζουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας των Special Olympics και που εστιάζουν στη συμμετοχή νέων με και χωρίς νοητική αναπηρία σε Μεικτές Ομάδες, στα άτομα νεαρής ηλικίας (2 - 8 ετών), στην ενημέρωση και καθοδήγηση των μελών των οικογενειών τους και στον εθελοντισμό.